Boekenmarkt Opmeer

De boekenmarkt 2019 wordt gehouden op 3 – 4 en 5 mei 2019.
Locatie: Sporthal de Weijver.
 
De boekenmarkt wordt vanaf 2017 georganiseerd door een nieuwe werkgroep, met leden van verschillende ouderen- en jongerenorganisaties.
 
• Stichting Straatkinderen RADUCANENI: 
Hierover kunt u alles lezen op deze website.
 
• AWARD OPMEER:
Een project voor jongeren waarin veel aandacht wordt besteed aan vrijwilligerswerk, talent en sport. Er zijn 3 niveaus en aan het einde van ieder niveau vindt er een expeditie plaats met een Award-uitreiking als afronding.
 
• GABBERWEEK:
Voor senioren wordt er vanuit de Gabberweek jaarlijks een compleet programma aangeboden. Het programma wordt aangeboden in september. In oktober/november wordt er ingeschreven en het project vindt uiteindelijk plaats in de krokusvakantie.
 
• Golf met Pit:
Organiseert activiteiten voor 60 plussers uit Opmeer, van 1 oktober tot 1 mei.
Zoals creatieve- en computer-workshops, koken, maar ook sporten,  zoals jeu de boulen, darten, etc. Maar er worden ook gezellige middagen rond start en einde van het seizoen en rond de Kerst verzorgd. Informatie: www.golfmetpit.nl
 
De opbrengst van de boekenmarkt gaat naar bovenstaande organisaties in de gemeente Opmeer, die zich ook zullen presenteren op de stands op de boekenmarkt.
 
De stichting Raducaneni krijgt daarom in het vervolg niet meer de gehele opbrengst, maar 20% van het totaal. De andere 80% komt ten goede aan de andere organiserende partijen.
 
Giften die u op onze bankrekening stort, of contant aan onze penningmeester geeft, worden niet  gedeeld met de andere organisaties. Dit komt dus ook voor 100% ten goede aan de kinderen en studenten in Raducaneni. Alleen de opbrengst van de boekenmarkt wordt gedeeld.
 
We hopen dan ook dat u ons wilt blijven steunen met een geldbedrag, klein of groot.  Juist nu hebben we u extra hard nodig om ons werk in Raducaneni voort te kunnen zetten.  Banknummer:  NL 81 RABO 03043 09 907
 
Tijdens de komende boekenmarkt in mei 2019, zullen onze bestuursleden weer aanwezig zijn op deze markt.  Wij kunnen u daar ook nog persoonlijk informeren over ons werk en hoe u ons kunt steunen. Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.  De entree is vrij!

Verdere informatie over de boekenmarkt kunt u vinden op www.boekenmarktopmeer.nl

De Stichting

  • De Stichting Straatkinderen Raducaneni is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u geld doneert aan een ANBI kunt u dit bedrag bij belastingaangifte aftrekken van uw inkomen. RSIN 813905473
  • De stichting is opgericht op 20 oktober 2004 door Arie en Willemien Bouma-Beerepoot.
  • Er is geen beloningsbeleid. Alle inkomsten komen ten goede aan de jeugd in Raducaneni.
  • De Stichting bevordert het onderwijs voor kansarme kinderen in het dorp Raducaneni.

Lees hier meer over de stichting...

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com