Beste lezers,
Via deze weg houden wij u op de hoogte van het wel en wee in het dorp Raducaneni in Roemenië.
Omdat er wat wisselingen zijn geweest bij de zusters in het opvanghuis, hebben we een tijd weinig contact gehad.  Zr. Maria Chiara is een tijdje uit de werken geweest, maar nu weer terug op het honk en zij stuurde ons de volgende informatie. Er hebben zich dit jaar 7 nieuwe studenten aangemeld voor onze ondersteuning.  De zusters gebruiken ons geld alleen voor leerlingen die dit echt hard nodig hebben. Dit betekent dat er al vele gezinnen de studie zelf kunnen betalen, ook doordat ze meer geld krijgen van de regering in Roemenië en ook door steun uit de Europese gemeenschap.
Er werd door de zusters aan ons gevraagd of ze ons geld mochten gebruiken voor de begeleiding van de zeer jonge kinderen, die dagelijks in het kinderopvanghuis ondersteund worden.
Na beraad, hebben wij onmiddellijk toestemming gegeven om het geld van onze stichting te gebruiken voor huiswerkbegeleiding, schoolspullen en extra verwarming in het opvanghuis.

De kinderen gaan in Raducaneni halve dagen naar school. De andere helft van de dag moet huiswerk gemaakt worden. Omdat daar thuis in veel gevallen geen gelegenheid of begeleiding voor is, wordt dit gedaan in het opvanghuis.
Dit na-schoolse onderwijs wordt erg goed bezocht.  ’s Morgens komen 15 tot 20 kinderen vanaf de 4e tot de 7e klas.  Zij gaan ’s middags naar school.
‘s Middags komen er 40 tot 50 kinderen uit de 1e t/m de 3e klas.
Zij worden begeleid door 5 part-time onderwijzeressen, waaronder ook afgestudeerde studenten, die met onze hulp, hun diploma konden halen in de stad.
Hun loon wordt betaald door onze stichting.
Ook in Roemenië komt Sinterklaas op bezoek.  Door hulp van onze stichting konden de kinderen allemaal een banaan en wat snoepgoed krijgen van de goed heiligman.  Hierbij een foto van de blije kinderen, met achter hen de Sint. Een Piet is hier niet bekend. De Sint doet hier alles alleen. Het was een prachtig feest. De zusters doen er alles aan om aandacht te schenken aan de kinderen, die thuis veel te kort komen.
Ook leren zij de kinderen om aandacht te geven aan de ouderen en eenzame mensen.  Ze gaan in groepjes op kerstavond langs de deuren om liedjes te zingen en ze een zalige kerstmis te wensen.  De zusters mogen van geld van onze stichting een klein kerstcadeautje kopen voor de kinderen.
De kleding die via ons is gebracht in Raducaneni, heeft inmiddels zijn bestemming gevonden. De zusters hebben het uitgedeeld aan de armste gezinnen. Ze waren verrast dat er zoveel goede spullen bij zaten. Via deze weg bedanken de zusters alle goede gevers heel hartelijk. Het geld wordt alleen besteed aan kinderen die het hard nodig hebben. Wij krijgen berichten over goede resultaten. Meer kinderen die beter onderwijs en begeleiding krijgen en meer studenten die hun diploma halen, zodat ze een beter bestaan kunnen opbouwen voor henzelf en hun familie.
Dat was, en is, uiteindelijk ook het doel van onze stichting, wat Arie Bouma voor ogen had toen hij samen met zijn vrouw in 1999 dit project is begonnen.  Nu, bij de aanvang van 2018, wordt er nog steeds zorgvuldig met uw en ons geld omgegaan en er is al heel veel gerealiseerd.
Omdat de inkomsten van de boekenmarkt vanaf dit jaar minder zijn geworden hebben wij uw sponsorgeld des te harder nodig.  Wij hopen dan ook dat u in deze kerstperiode een klein beetje van uw welvaart wil delen met de kinderen in Raducaneni.  Zij zijn u daar erg dankbaar voor.
Ons banknummer is: NL 81 RABO 03043 09 907
Ook willen de zusters en de kinderen via ons, hun kerstwensen uitspreken: Zr. Maria Chiara:  “Jullie en allen wens ik een vrolijke aanloop naar het kerstfeest en dat jullie de vrede en vreugde van de heilige Nacht gegeven wordt.  We willen alle goede gevers namens de kinderen heel hartelijk danken”.
In het begin van volgend jaar kunt u van ons het jaarverslag verwachten en de verklaringen voor de belasting.  Wij zijn een ANBI-instelling, dus u kunt uw gift vermelden op uw belastingaangifte.
Van ons ook een mooi Kerstfeest gewenst en veel vrede en gezondheid in het nieuwe jaar.
Stichting “straatkinderen Raducaneni”.

De Stichting

  • De Stichting Straatkinderen Raducaneni is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u geld doneert aan een ANBI kunt u dit bedrag bij belastingaangifte aftrekken van uw inkomen. RSIN 813905473
  • De stichting is opgericht op 20 oktober 2004 door Arie en Willemien Bouma-Beerepoot.
  • Er is geen beloningsbeleid. Alle inkomsten komen ten goede aan de jeugd in Raducaneni.
  • De Stichting bevordert het onderwijs voor kansarme kinderen in het dorp Raducaneni.

Lees hier meer over de stichting...

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com