Beste sponsors, vrijwilligers en andere belangstellenden,
 
Samen met 4 andere stichtingen is er weer een boekenmarkt georganiseerd.
Deze vond plaats in sporthal De Weyver in Hoogwoud op 3, 4 en 5 mei.
Het was prima weer voor een bezoek aan deze markt. Te fris om lang buiten te zijn, dus lekker fietsen en dan naar binnen voor de boeken. Dat vonden zeer veel mensen ook, dus er was veel belangstelling. Er is prima verkocht en dat is ook de bedoeling.  De opbrengst gaat naar 5 stichtingen: Award Opmeer, Gabberweek, Golf met Pit, Jeugdbibliotheek Hoogwoud en Raducaneni.

Samen hebben de organisaties ruim 14.000 euro te verdelen, waar de kosten van de markt nog vanaf gaan. Op de fotopagina op onze website, kunt u een paar beelden van de markt zien.
Wij willen middels dit bericht alle goede gevers van de boeken,  alle kopers van boeken, platen, cd’s en dvd’s heel hartelijk bedanken.  De zusters in Raducaneni kunnen het geld goed gebruiken voor de hulp aan studenten die in de stad studeren. Ook voor de hulp aan de jongere kinderen, die in het opvanghuis “Casa Nazaret” hun huiswerk kunnen maken en bij problemen worden begeleid door extra hulpkrachten.  Educatie is de beste manier om armoede te bestrijden, zodat de jeugd van nu, later een beter bestaan kan opbouwen en hun ouders kunnen helpen uit de armoede te komen.
De twee huizen, (één voor onderkomen voor de zusters en één jeugdcentrum) moeten dit jaar een corridor krijgen, waardoor de deuren niet zo lang open hoeven te staan bij aanvang van de lessen. Dit is economischer en wordt er niet meer zoveel warmte verloren.  De verwarming in beide huizen wordt momenteel nog met hout gestookt.  Dit is natuurlijk niet goed voor het milieu, daarom wordt er gekeken of zonnepanelen dit voor een groot gedeelte over kunnen nemen.  Hieraan kan onze stichting een flinke bijdrage leveren.
Ook willen wij de mensen bedanken, die een bedrag in een envelop bij één van onze bestuursleden thuis hebben bezorgd. Dit geld gaat rechtstreeks naar de bankrekening van onze stichting en wordt niet verdeeld onder de organisaties, die meewerken aan de boekenmarkt.
Verder hebben wij nieuws over onze bestuurssamenstelling.
Onze penningmeester Jan Jong stopt met zijn werk in het bestuur. Hij heeft zijn werk altijd met grote ijver en nauwkeurigheid gedaan en goed op de centen gepast. De zusters hadden altijd genoeg om hun werk te doen.  Wij danken Jan Jong dan ook hartelijk voor al zijn belangeloze arbeid voor onze stichting. We begrijpen dat hij wat meer vrije tijd wil overhouden om van het leven te genieten.  Gelukkig hebben we binnen ons bestuur een nieuwe penningmeester gevonden.
Rico Bouma, zoon van oprichter Arie Bouma, heeft deze functie overgenomen. Wij vertrouwen erop dat ook hij dit werk goed zal uitvoeren en wensen hem hierbij veel succes.
Als er nieuws is uit Raducaneni, laten wij dit uiteraard weer aan u weten en wij wensen u bij deze een mooie zomer toe.
De data van de boekenmarkt zijn volgend jaar op 1 – 2 en 3 mei. Meer informatie is te vinden op www.boekenmarktopmeer.nl.
Namens de kinderen en studenten uit Raducaneni, danken wij u allen nogmaals hartelijk voor uw steun.
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, Anita Appel.

De Stichting

  • De Stichting Straatkinderen Raducaneni is een ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Als u geld doneert aan een ANBI kunt u dit bedrag bij belastingaangifte aftrekken van uw inkomen. RSIN 813905473
  • De stichting is opgericht op 20 oktober 2004 door Arie en Willemien Bouma-Beerepoot.
  • Er is geen beloningsbeleid. Alle inkomsten komen ten goede aan de jeugd in Raducaneni.
  • De Stichting bevordert het onderwijs voor kansarme kinderen in het dorp Raducaneni.

Lees hier meer over de stichting...

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com