Raducaneni Roemenië

Dit is een kleinschalig ontwikkelingsproject in Raducaneni, in de provincie Moldavië in het  oosten van Roemenië.
Onze stichting bestaat in huidige vorm vanaf 2004.

In het welhaast armste dorp in Roemenië, Raducaneni, is met hulp van de stichting een jeugdopvangcentrum gerealiseerd en compleet ingericht.
Kloosterzusters van de orde van Steijl, hebben de leiding over het jeugdopvangcentrum. Hier, in Casa Nazaret, worden 250 kinderen opgevangen, die door armoede en bekrompen huisvesting op straat moesten zwerven. De kinderen worden hier opgevangen met veel warmte en liefde. Ze kunnen er spelen en worden er begeleid met hun huiswerk. De zusters worden geholpen door onderwijs assistenten uit het dorp, betaald door onze stichting.  Eventueel zorgen de zusters ook voor maaltijden, een douche  en onderdak bij probleemgevallen. Door deze begeleiding krijgen deze kinderen uit Raducaneni een kans om een menswaardig bestaan op te bouwen. Omdat het dorp te ver van de stad ligt en er geen openbaar vervoer is, kunnen de kinderen van de armste gezinnen niet naar het voortgezet onderwijs. De stichting financiert deze kosten van scholing en de kosten van gastgezinnen uit de stad voor momenteel 27 tieners uit Raducaneni.
Wij moeten garant staan voor tenminste 5 jaren voortgezet onderwijs per kind.
Daarvoor is elk jaar veel geld nodig.
Daarnaast geeft de stichting incidenteel aan de zusters toestemming (als zij de noodzaak aantonen) om financieel bij te springen in schrijnende gezinssituaties.
Ook volgen enkele van deze jongeren een universitaire studie en er zijn inmiddels al een tiental studenten afgestudeerd.  Een paar van deze oud studenten zijn nu ook aan het opvanghuis verbonden door les te geven aan kinderen met een achterstand.
Door onze hulp kunnen deze jongeren een behoorlijke baan vinden en daardoor voor hun familie geld verdienen om zo uit de barre armoede te komen waardoor deze streek nog steeds  wordt geteisterd.

De giften worden voor 100% besteed aan het goede doel. Omdat het een kleinschalig project is blijft er niets aan de strijkstok hangen. De bestuursleden worden niet betaald en er zijn geen onkostenvergoedingen. De zusters van Steijl krijgen rechtstreeks van onze stichting het benodigde geld en er wordt telkens verantwoording van opgegeven. Alles wordt besteed aan onderwijs voor de kinderen, er gaat dus niets naar de zusters zelf, de kerk of de paus.

Wij genereren de middelen door inkomsten uit de Boekenmarkt Opmeer, verkoop van handgemaakte producten op jaarmarkten, sponsors van sportevenementen en wij hebben vaste sponsors en fondsen.

Steun aan onze stichting is van harte welkom.
Het Rabo-bankrekening nummer van de “Stichting Straatkinderen Raducaneni”is: NL81 RABO 03043.09.907

Namens de kinderen in Raducaneni, alvast bedankt voor uw gift.

De stichting straatkinderen Raducaneni

Hoe het allemaal begon

In februari 1999, gelijk met de start van het huwelijk van Arie Bouma en Willemien Beerepoot-Hulskamp in het kerkje van het bergdorpje Kirchschlag in Oostenrijk, is het project voor de straatkinderen van Raducaneni in Roemenië van start gegaan. De geldelijke giften b.g.v. het huwelijksfeest werden bestemd voor het werk van Zr. Patrizia Kaiser. Zij is lid van de orde van Steijl uit Limburg en is enige dochter van vrienden van Arie en Willemien.
Deze vrienden: Franz en Maria Kaiser hebben een boerderij in Kirchschlag, waar Arie en Willemien jaarlijks vakantie hielden.

Lees hier het hele artikel...

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com